Sicklecelltrait (Sickle Cell Trait)

Sicklecelltrait

Villkoret att vara heterozygot för hemoglobin S.

Förklaring på engelska

The condition of being heterozygous for hemoglobin S.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell Trait, Sickle; Cell Traits, Sickle; Sickle Cell Traits; Trait, Sickle Cell; Traits, Sickle Cell

Svensk term Sicklecelltrait
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell Trait, Sickle; Cell Traits, Sickle; Sickle Cell Traits; Trait, Sickle Cell; Traits, Sickle Cell
Engelsk term Sickle Cell Trait
MESH ID D012805

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.