Sideros (Siderosis)

Sideros

En blankett [publikationstyp] av dammlunga som härrör från inhalation av järn i gruvdamm eller svetsrök.

Förklaring på engelska

A form of pneumoconiosis resulting from inhalation of iron in the mining dust or welding fumes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sideroses

Svensk term Sideros
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sideroses
Engelsk term Siderosis
MESH ID D012806

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.