Sierra Leone (Sierra Leone)

Sierra Leone

En republik i västra Afrika, söder om GUINEA och väster om LIBERIA. Dess huvudstad är Freetown.

Förklaring på engelska

A republic in western Africa, south of GUINEA and west of LIBERIA. Its capital is Freetown.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Republic of Sierra Leone

Svensk term Sierra Leone
Synonym på svenska
Synonym på engelska Republic of Sierra Leone
Engelsk term Sierra Leone
MESH ID D012807

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.