Silikatcement (Silicate Cement)

Silikatcement

Ett relativt hårt, genomskinligt, återställande material som används främst i främre tänder. (Från Bouchers kliniska tandterminologi, 4: e upplagan, p50)

Förklaring på engelska

A relatively hard, translucent, restorative material used primarily in anterior teeth. (From Boucher’s Clinical Dental Terminology, 4th ed, p50)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cement, Silicate

Svensk term Silikatcement
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cement, Silicate
Engelsk term Silicate Cement
MESH ID D012823

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.