Silikonelastomerer (Silicone Elastomers)

Silikonelastomerer

Polymerer av silikon som bildas genom tvärbindning och behandling med amorf kiseldioxid för att öka styrkan. De har egenskaper som liknar vulkaniserat naturgummi, genom att de sträcker sig under spänning, dra sig tillbaka snabbt, och återhämta sig helt till sina ursprungliga dimensioner när de släpps. De används vid inkapsling av kirurgiska membran och implantat.

Förklaring på engelska

Polymers of silicone that are formed by crosslinking and treatment with amorphous silica to increase strength. They have properties similar to vulcanized natural rubber, in that they stretch under tension, retract rapidly, and fully recover to their original dimensions upon release. They are used in the encapsulation of surgical membranes and implants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Silicone Rubber; Rubber Silicone; Elastomers, Silicone; Silicone Elastomer; Microfil; Microfils; Elastosil; Elastosils; SE-30; SE 30; SE30

Svensk term Silikonelastomerer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Silicone Rubber; Rubber Silicone; Elastomers, Silicone; Silicone Elastomer; Microfil; Microfils; Elastosil; Elastosils; SE-30; SE 30; SE30
Engelsk term Silicone Elastomers
MESH ID D012826

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.