Silikoner (Silicones)

Silikoner

En bred familj av syntetiska organosiloxanpolymerer som innehåller en upprepande kisel-syre-ryggrad med organiska sidogrupper fästa via kol-kiselbindningar. Beroende på deras struktur klassificeras de som vätskor, geler och elastomerer. (Från Merck Index [publikationstyp], 12: e uppl)

Förklaring på engelska

A broad family of synthetic organosiloxane polymers containing a repeating silicon-oxygen backbone with organic side groups attached via carbon-silicon bonds. Depending on their structure, they are classified as liquids, gels, and elastomers. (From Merck Index, 12th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Silicone

Svensk term Silikoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Silicone
Engelsk term Silicones
MESH ID D012828

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.