Silikotuberkulos (Silicotuberculosis)

Silikotuberkulos

Lung- eller extrapulmonell infektion orsakad av MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS eller icketuberkulösa mykobakterier hos en patient med stendammslunga.

Förklaring på engelska

Pulmonary or extrapulmonary infection caused by MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS or nontuberculous mycobacteria in a patient with silicosis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Silicotuberculoses

Svensk term Silikotuberkulos
Synonym på svenska
Synonym på engelska Silicotuberculoses
Engelsk term Silicotuberculosis
MESH ID D012830

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.