Silimarin (Silymarin)

Silimarin

En blandning av flavonoider extraherade från frön från MJÖLKTISTELN, Silybum marianum. Den består främst av silibinin och dess isomerer, silikristin och silidianin. Silimarin visar antioxidant och membranstabiliserande aktivitet. Det skyddar olika vävnader och organ mot kemisk skada, och visar potential som ett antihepatoxiskt medel.

Förklaring på engelska

A mixture of flavonoids extracted from seeds of the MILK THISTLE, Silybum marianum. It consists primarily of silybin and its isomers, silicristin and silidianin. Silymarin displays antioxidant and membrane stabilizing activity. It protects various tissues and organs against chemical injury, and shows potential as an antihepatoxic agent.

Synonym, svenska: Karsil

Synonym, engelska: Silimarin; Karsil; Legalon; Carsil

Svensk term Silimarin
Synonym på svenska Karsil
Synonym på engelska Silimarin; Karsil; Legalon; Carsil
Engelsk term Silymarin
MESH ID D012838

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.