Silkesapor (Saguinus)

Silkesapor

Ett släkte i underfamiljen CALLITRICHINAE bestående av 12 arter och finns i Panama såväl som Sydamerika. Arter som oftast ses i litteraturen är S. oedipus (bomullstopp marmoset), S. nigricollis och S. fusicollis.

Förklaring på engelska

A genus in the subfamily CALLITRICHINAE consisting of 12 species and found in Panama as well as South America. Species seen most frequently in the literature are S. oedipus (cotton-top marmoset), S. nigricollis, and S. fusicollis.

Synonym, svenska: Tamariner; Bomullshuvudtamarin

Synonym, engelska: Tamarins, Long-tusked; Long-tusked Tamarin; Long-tusked Tamarins; Tamarin, Long-tusked; Tamarins, Long tusked; Marmoset, Long-Tusked; Long-Tusked Marmoset; Long-Tusked Marmosets; Marmoset, Long Tusked; Marmosets, Long-Tusked; Marmoset, Cotton-Top; Cotton-Top Marmoset; Cotton-Top Marmosets; Marmoset, Cotton Top; Marmosets, Cotton-Top; Saguinus oedipus

Svensk term Silkesapor
Synonym på svenska Tamariner; Bomullshuvudtamarin
Synonym på engelska Tamarins, Long-tusked; Long-tusked Tamarin; Long-tusked Tamarins; Tamarin, Long-tusked; Tamarins, Long tusked; Marmoset, Long-Tusked; Long-Tusked Marmoset; Long-Tusked Marmosets; Marmoset, Long Tusked; Marmosets, Long-Tusked; Marmoset, Cotton-Top; Cotton-Top Marmoset; Cotton-Top Marmosets; Marmoset, Cotton Top; Marmosets, Cotton-Top; Saguinus oedipus
Engelsk term Saguinus
MESH ID D012452

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.