Siloxaner (Siloxanes)

Siloxaner

Kiselpolymerer som innehåller alternativa kisel- och syreatomer i linjära eller cykliska molekylära strukturer.

Förklaring på engelska

Silicon polymers that contain alternate silicon and oxygen atoms in linear or cyclic molecular structures.

Synonym, svenska: Polysiloxan

Synonym, engelska: Siloxane; Polysiloxane; Polysiloxanes

Svensk term Siloxaner
Synonym på svenska Polysiloxan
Synonym på engelska Siloxane; Polysiloxane; Polysiloxanes
Engelsk term Siloxanes
MESH ID D012833

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.