Silver (Silver)

Silver

Ett element med atomsymbolen Ag, atomnummer 47 och atomvikt 107,87. Det är en mjuk metall som används medicinskt i kirurgiska instrument, tandproteser och legeringar. Långvarig användning av silversalter kan bly till en blankett [publikationstyp] av förgiftningar som kallas ARGYRIA.

Förklaring på engelska

An element with the atomic symbol Ag, atomic number 47, and atomic weight 107.87. It is a soft metal that is used medically in surgical instruments, dental prostheses, and alloys. Long-continued use of silver salts can lead to a form of poisoning known as ARGYRIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Silver
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Silver
MESH ID D012834

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.