Silverproteiner (Silver Proteins)

Silverproteiner

Föreningar av silver och proteiner som används som topiska antiinfektiva medel.

Förklaring på engelska

Compounds of silver and proteins used as topical anti-infective agents.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Proteins, Silver; Silver Proteinate; Proteinate, Silver

Svensk term Silverproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Proteins, Silver; Silver Proteinate; Proteinate, Silver
Engelsk term Silver Proteins
MESH ID D012836

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.