Simbassänger (Swimming Pools)

Simbassänger

Grop eller inneslutande konstruktion fylld med vatten och som används för simning.

Förklaring på engelska

Excavations or containment structures filled with water and used for swimming.

Synonym, svenska: Swimmingpooler

Synonym, engelska: Pool, Swimming; Pools, Swimming; Swimming Pool

Svensk term Simbassänger
Synonym på svenska Swimmingpooler
Synonym på engelska Pool, Swimming; Pools, Swimming; Swimming Pool
Engelsk term Swimming Pools
MESH ID D013551

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.