Simetikon (Simethicone)

Simetikon

En poly (dimetylsiloxan) som är en polymer av 200-350 enheter dimetylsiloxan, tillsammans med tillsatt kiselsyragel. Det används som en antiflatulent, ytaktivt medel och salva bas.

Förklaring på engelska

A poly(dimethylsiloxane) which is a polymer of 200-350 units of dimethylsiloxane, along with added silica gel. It is used as an antiflatulent, surfactant, and ointment base.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phazyme 125

Svensk term Simetikon
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phazyme 125
Engelsk term Simethicone
MESH ID D012841

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.