Sincalide (Sincalide)

Sincalide

Ett oktapeptidhormon som finns i tarmen och hjärna. När det utsöndras från magslemhinna stimulerar det frisättningen av gallan från gallblåsa och matsmältningsenzymer från bukspottkörtel.

Förklaring på engelska

An octapeptide hormone present in the intestine and brain. When secreted from the gastric mucosa, it stimulates the release of bile from the gallbladder and digestive enzymes from the pancreas.

Synonym, svenska: Kolecystokininoktapeptid

Synonym, engelska: CCK-OP; OP-CCK; H-Asp-Tyr(SO3H)-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2; Cholecystokinin Pancreozymin C-Terminal Octapeptide; Cholecystokinin Pancreozymin C Terminal Octapeptide; Syncalide; CCK-8; Cholecystokinin Octapeptide; SQ-19,844; SQ 19,844; SQ19,844; SQ-19844; SQ 19844; SQ19844; Kinevac

Svensk term Sincalide
Synonym på svenska Kolecystokininoktapeptid
Synonym på engelska CCK-OP; OP-CCK; H-Asp-Tyr(SO3H)-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2; Cholecystokinin Pancreozymin C-Terminal Octapeptide; Cholecystokinin Pancreozymin C Terminal Octapeptide; Syncalide; CCK-8; Cholecystokinin Octapeptide; SQ-19,844; SQ 19,844; SQ19,844; SQ-19844; SQ 19844; SQ19844; Kinevac
Engelsk term Sincalide
MESH ID D012844

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.