Sindbis-virus (Sindbis Virus)

Sindbis-virus

Typen av ALPHAVIRUS som normalt överförs till fåglar av CULEX-myggor i Egypten, Afrika, Indien, Malaya, Filippinerna och Australien. Det kan vara förknippat med feber hos människa. Serotyper (som skiljer sig med mindre än 17% i nukleotidsekvens) inkluderar Babanki-, Kyzylagach- och Ockelbo-virus.

Förklaring på engelska

The type species of ALPHAVIRUS normally transmitted to birds by CULEX mosquitoes in Egypt, South Africa, India, Malaya, the Philippines, and Australia. It may be associated with fever in humans. Serotypes (differing by less than 17% in nucleotide sequence) include Babanki, Kyzylagach, and Ockelbo viruses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Kyzylagach virus; Ockelbo Virus; Babanki virus

Svensk term Sindbis-virus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Kyzylagach virus; Ockelbo Virus; Babanki virus
Engelsk term Sindbis Virus
MESH ID D012845

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.