Singapore (Singapore)

Singapore

Land av öar i Sydostasien, öar mellan Malaysia och Indonesien. Huvudstaden är Singapore.

Förklaring på engelska

Country of islands in Southeastern Asia, islands between Malaysia and Indonesia. The capital is Singapore.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Singapore
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Singapore
MESH ID D012846

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.