Sinnesorgan (Sense Organs)

Sinnesorgan

Organ speciellt anpassade för att ta emot stimuli åt nervsystemet.

Förklaring på engelska

Specialized organs adapted for the reception of stimuli by the NERVOUS SYSTEM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Organ, Sense; Sense Organ; Sensory System; Sensory Systems; System, Sensory

Svensk term Sinnesorgan
Synonym på svenska
Synonym på engelska Organ, Sense; Sense Organ; Sensory System; Sensory Systems; System, Sensory
Engelsk term Sense Organs
MESH ID D012679

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.