Sinoatriellt block (Sinoatrial Block)

Sinoatriellt block

Störning i förmaksaktiveringen som orsakas av övergående misslyckande av impulsledning från SINOATRIALNODEN till HEART ATRIA. Det kännetecknas av en fördröjd hjärtslag och pauser mellan P-vågor i ett ELEKTROKARDIOGRAM.

Förklaring på engelska

Disturbance in the atrial activation that is caused by transient failure of impulse conduction from the SINOATRIAL NODE to the HEART ATRIA. It is characterized by a delayed in heartbeat and pauses between P waves in an ELECTROCARDIOGRAM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Block, Sinoatrial; Blocks, Sinoatrial; Sinoatrial Blocks; Sinoatrial Exit Block; Block, Sinoatrial Exit; Blocks, Sinoatrial Exit; Exit Block, Sinoatrial; Exit Blocks, Sinoatrial; Sinoatrial Exit Blocks

Svensk term Sinoatriellt block
Synonym på svenska
Synonym på engelska Block, Sinoatrial; Blocks, Sinoatrial; Sinoatrial Blocks; Sinoatrial Exit Block; Block, Sinoatrial Exit; Blocks, Sinoatrial Exit; Exit Block, Sinoatrial; Exit Blocks, Sinoatrial; Sinoatrial Exit Blocks
Engelsk term Sinoatrial Block
MESH ID D012848

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.