Sinusknuta (Sinoatrial Node)

Sinusknuta

Den lilla massan av modifierade hjärtmuskelfibrer som ligger vid korsningen av den övre hålven (VENA CAVA, SUPERIOR) och höger atrium. Sammandragningsimpulser börjar troligen i denna nod, sprids över atriumet (HEART ATRIUM) och överförs sedan av det atrioventrikulära buntet (BUNDLE OF HIS) till ventrikeln (HEART VENTRICLE).

Förklaring på engelska

The small mass of modified cardiac muscle fibers located at the junction of the superior vena cava (VENA CAVA, SUPERIOR) and right atrium. Contraction impulses probably start in this node, spread over the atrium (HEART ATRIUM) and are then transmitted by the atrioventricular bundle (BUNDLE OF HIS) to the ventricle (HEART VENTRICLE).

Synonym, svenska: Nodus sinoatrialis

Synonym, engelska: Node, Sinoatrial; Nodes, Sinoatrial; Sinoatrial Nodes; Sinu-Atrial Node; Node, Sinu-Atrial; Nodes, Sinu-Atrial; Sinu Atrial Node; Sinu-Atrial Nodes; Sinus Node; Node, Sinus; Nodes, Sinus; Sinus Nodes; Sino-Atrial Node; Node, Sino-Atrial; Nodes, Sino-Atrial; Sino Atrial Node; Sino-Atrial Nodes; Sinuatrial Node; Node, Sinuatrial; Nodes, Sinuatrial; Sinuatrial Nodes

Svensk term Sinusknuta
Synonym på svenska Nodus sinoatrialis
Synonym på engelska Node, Sinoatrial; Nodes, Sinoatrial; Sinoatrial Nodes; Sinu-Atrial Node; Node, Sinu-Atrial; Nodes, Sinu-Atrial; Sinu Atrial Node; Sinu-Atrial Nodes; Sinus Node; Node, Sinus; Nodes, Sinus; Sinus Nodes; Sino-Atrial Node; Node, Sino-Atrial; Nodes, Sino-Atrial; Sino Atrial Node; Sino-Atrial Nodes; Sinuatrial Node; Node, Sinuatrial; Nodes, Sinuatrial; Sinuatrial Nodes
Engelsk term Sinoatrial Node
MESH ID D012849

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.