Sinustakykardi (Sinus Tachycardia)

Sinustakykardi

Enkla snabba hjärtslag orsakade av snabb urladdning av impulser från SINOATRIALNODEN, vanligtvis mellan 100 och 180 slag/min hos vuxna. Det kännetecknas av en gradvis start och uppsägning. Sinustakykardi är vanligt hos spädbarn, småbarn och vuxna under ansträngande fysiska aktiviteter.

Förklaring på engelska

Simple rapid heartbeats caused by rapid discharge of impulses from the SINOATRIAL NODE, usually between 100 and 180 beats/min in adults. It is characterized by a gradual onset and termination. Sinus tachycardia is common in infants, young children, and adults during strenuous physical activities.

Synonym, svenska: Takykardi, sinus

Synonym, engelska: Sinus Tachycardia; Sinus Tachycardias; Tachycardias, Sinus

Svensk term Sinustakykardi
Synonym på svenska Takykardi, sinus
Synonym på engelska Sinus Tachycardia; Sinus Tachycardias; Tachycardias, Sinus
Engelsk term Sinus Tachycardia
MESH ID D013616

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.