Sirtuiner (Sirtuins)

Sirtuiner

En homolog familj av regulatoriska enzymer som är strukturellt relaterade till proteinets tysta parningstyp informationsregulator 2 (Sir2) som finns i Öljäst. Sirtuiner innehåller en central katalytisk kärnregion som binder NAD. Flera av sirtuiner använder NAD för att deacetylera proteiner såsom HISTONES och kategoriseras som GRUPP III HISTONDEACETYLASER. Flera andra sirtuinmedlemmar använder NAD för att överföra ADP-RIBOSE till proteiner och kategoriseras som MONO ADP-RIBOSE TRANSFERASER, medan en tredje grupp sirtuiner verkar ha både deacetylas och ADP-ribostransferasaktiviteter.

Förklaring på engelska

A homologous family of regulatory enzymes that are structurally related to the protein silent mating type information regulator 2 (Sir2) found in Saccharomyces cerevisiae. Sirtuins contain a central catalytic core region which binds NAD. Several of the sirtuins utilize NAD to deacetylate proteins such as HISTONES and are categorized as GROUP III HISTONE DEACETYLASES. Several other sirtuin members utilize NAD to transfer ADP-RIBOSE to proteins and are categorized as MONO ADP-RIBOSE TRANSFERASES, while a third group of sirtuins appears to have both deacetylase and ADP ribose transferase activities.

Synonym, svenska: Sir2-liknande proteiner

Synonym, engelska: Sir2-like Proteins; Sir2 like Proteins; SIRTs; Silent Mating Type Information Regulator 2-like Proteins; Silent Mating Type Information Regulator 2 like Proteins; SIRT; Sirtuin

Svensk term Sirtuiner
Synonym på svenska Sir2-liknande proteiner
Synonym på engelska Sir2-like Proteins; Sir2 like Proteins; SIRTs; Silent Mating Type Information Regulator 2-like Proteins; Silent Mating Type Information Regulator 2 like Proteins; SIRT; Sirtuin
Engelsk term Sirtuins
MESH ID D037761

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.