Sitosteroler (Sitosterols)

Sitosteroler

En familj av steroler som vanligtvis finns i växter och växtoljor. Alfa-, beta-, och gamma-isomerer har karakteriserats.

Förklaring på engelska

A family of sterols commonly found in plants and plant oils. Alpha-, beta-, and gamma-isomers have been characterized.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sitosteroler
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sitosterols
MESH ID D012855

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.