Situs inversus (Situs Inversus)

Situs inversus

En medfödd abnormitet där organ i THORAX och ABDOMEN är motsatta till sina normala positioner (situs solitus) på grund av lateral transponering. Normalt är magen och mjälten till vänster, LEVER till höger, den tre-lobade högra lunga är till höger och den två-lobade vänstra lunga till vänster. Situs inversus har ett familjemönster och har associerats med ett antal gener relaterade till mikrotubulusassocierade proteiner.

Förklaring på engelska

A congenital abnormality in which organs in the THORAX and the ABDOMEN are opposite to their normal positions (situs solitus) due to lateral transposition. Normally the STOMACH and SPLEEN are on the left, LIVER on the right, the three-lobed right lung is on the right, and the two-lobed left lung on the left. Situs inversus has a familial pattern and has been associated with a number of genes related to microtubule-associated proteins.

Synonym, svenska: Spegelvändning av inre organens läge

Synonym, engelska: Inversus, Situs; Situs Inversus Viscerum

Svensk term Situs inversus
Synonym på svenska Spegelvändning av inre organens läge
Synonym på engelska Inversus, Situs; Situs Inversus Viscerum
Engelsk term Situs Inversus
MESH ID D012857

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.