Självadministrering (Self Administration)

Självadministrering

Administrering av ett läkemedel eller kemikalie av individen under ledning av en läkare. Det inkluderar administrering kliniskt eller experimentellt, av människor eller djur.

Förklaring på engelska

Administration of a drug or chemical by the individual under the direction of a physician. It includes administration clinically or experimentally, by human or animal.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Administration, Self; Administrations, Self; Self Administrations

Svensk term Självadministrering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Administration, Self; Administrations, Self; Self Administrations
Engelsk term Self Administration
MESH ID D012646

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.