Självhjälpsgrupper (Self-Help Groups)

Självhjälpsgrupper

Organisationer som erbjuder förutsättningar för att uppmuntra socialt samspel genom gruppaktiviteter eller individuella relationer framför allt med syftet att rehabilitera eller stödja patienter, individer med vanligt förekommande hälsoproblem eller äldre. De innefattar även behandlingsorienterade sociala föreningar.

Förklaring på engelska

Organizations which provide an environment encouraging social interactions through group activities or individual relationships especially for the purpose of rehabilitating or supporting patients, individuals with common health problems, or the elderly. They include therapeutic social clubs.

Synonym, svenska: Stödgrupper; Terapeutiska samtalsgrupper

Synonym, engelska: Group, Self-Help; Groups, Self-Help; Self Help Groups; Self-Help Group; Support Groups; Group, Support; Groups, Support; Support Group; Clubs, Therapeutic Social; Club, Therapeutic Social; Social Club, Therapeutic; Therapeutic Social Club; Social Clubs, Therapeutic; Therapeutic Social Clubs

Svensk term Självhjälpsgrupper
Synonym på svenska Stödgrupper; Terapeutiska samtalsgrupper
Synonym på engelska Group, Self-Help; Groups, Self-Help; Self Help Groups; Self-Help Group; Support Groups; Group, Support; Groups, Support; Support Group; Clubs, Therapeutic Social; Club, Therapeutic Social; Social Club, Therapeutic; Therapeutic Social Club; Social Clubs, Therapeutic; Therapeutic Social Clubs
Engelsk term Self-Help Groups
MESH ID D012657

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.