Självmedicinering (Self Medication)

Självmedicinering

självadministrering av läkemedel som inte ordinerats av läkare eller på ett sätt som inte riktas av en läkare.

Förklaring på engelska

The self administration of medication not prescribed by a physician or in a manner not directed by a physician.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Medication, Self; Medications, Self; Self Medications

Svensk term Självmedicinering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Medication, Self; Medications, Self; Self Medications
Engelsk term Self Medication
MESH ID D012651

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.