Självmord (Suicide)

Självmord

Handlingen att döda sig själv.

Förklaring på engelska

The act of killing oneself.

Synonym, svenska: Suicid

Synonym, engelska: Suicides

Svensk term Självmord
Synonym på svenska Suicid
Synonym på engelska Suicides
Engelsk term Suicide
MESH ID D013405

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.