Självmordsförsök (Attempted Suicide)

Självmordsförsök

Det misslyckade försöket att döda sig själv.

Förklaring på engelska

The unsuccessful attempt to kill oneself.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Attempted Suicide; Suicide Attempt; Attempt, Suicide; Parasuicide; Parasuicides

Svensk term Självmordsförsök
Synonym på svenska
Synonym på engelska Attempted Suicide; Suicide Attempt; Attempt, Suicide; Parasuicide; Parasuicides
Engelsk term Attempted Suicide
MESH ID D013406

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.