Självpsykologi (Self Psychology)

Självpsykologi

Psykoanalytisk teori med fokus på tolkning av beteende med hänvisning till själv. (Från APA, Thesaurus of Psychological Terms, 1994) Denna utarbetande av de psykoanalytiska begreppen narcissism och jaget, utvecklades av Heinz Kohut och betonar vikten av självmedvetenhet om överdrivna behov för godkännande och självtillfredsställelse.

Förklaring på engelska

Psychoanalytic theory focusing on interpretation of behavior in reference to self. (From APA, Thesaurus of Psychological Terms, 1994) This elaboration of the psychoanalytic concepts of narcissism and the self, was developed by Heinz Kohut, and stresses the importance of the self-awareness of excessive needs for approval and self-gratification.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Psychology, Self

Svensk term Självpsykologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Psychology, Self
Engelsk term Self Psychology
MESH ID D019455

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.