Självstimulering (Self Stimulation)

Självstimulering

Handlingen eller processen att inducera eller öka upphetsningsnivån i sig själv. Det kan observeras i olika situationer; till exempel, spädbarn som är understimulerade kan utforska sin omgivning eller prata för sig själva. (https://dictionary.apa.org/self-stimulation nås 12/30/2020)

Förklaring på engelska

The act or process of inducing or increasing the level of arousal in oneself. It can be observed in various situations; for example, infants who are understimulated may explore their surroundings or babble to themselves.(https://dictionary.apa.org/self-stimulation accessed 12/30/2020)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Self Stimulations; Stimulation, Self; Stimulations, Self; Self-Stimulation; Self-Stimulations

Svensk term Självstimulering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Self Stimulations; Stimulation, Self; Stimulations, Self; Self-Stimulation; Self-Stimulations
Engelsk term Self Stimulation
MESH ID D012653

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.