Självstympning (Self Mutilation)

Självstympning

Handlingen att skada sin egen kropp i den utsträckning att skära av eller permanent förstöra en lem eller annan väsentlig del av en kropp.

Förklaring på engelska

The act of injuring one’s own body to the extent of cutting off or permanently destroying a limb or other essential part of a body.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mutilation, Self; Self Mutilating Behavior; Behavior, Self Mutilating; Mutilating Behavior, Self; Self Mutilating Behaviors; Autotomy Human; Autotomy Humans

Svensk term Självstympning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mutilation, Self; Self Mutilating Behavior; Behavior, Self Mutilating; Mutilating Behavior, Self; Self Mutilating Behaviors; Autotomy Human; Autotomy Humans
Engelsk term Self Mutilation
MESH ID D012652

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.