Självuppfattning (Self Concept)

Självuppfattning

Personernas syn på sig själva.

Förklaring på engelska

Persons’ view of themselves.

Synonym, svenska: Självbild; Självinsikt; Självkänsla; Självförtroende

Synonym, engelska: Concept, Self; Self-Perception; Self-Perceptions; Self Perception; Perception, Self; Perceptions, Self; Self Perceptions; Self Confidence; Confidence, Self; Self Esteem; Esteem, Self; Self Esteems

Svensk term Självuppfattning
Synonym på svenska Självbild; Självinsikt; Självkänsla; Självförtroende
Synonym på engelska Concept, Self; Self-Perception; Self-Perceptions; Self Perception; Perception, Self; Perceptions, Self; Self Perceptions; Self Confidence; Confidence, Self; Self Esteem; Esteem, Self; Self Esteems
Engelsk term Self Concept
MESH ID D012649

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.