Sjögrens syndrom (Sjogren’s Syndrome)

Sjögrens syndrom

Kronisk inflammatorisk och autoimmun sjukdom där spottkörtlarna och tårkörtlarna genomgår progressiv förstörelse av lymfocyter och plasmaceller vilket resulterar i minskad produktion av saliv och tårar. Den primära blankett [publikationstyp], ofta kallad sicca syndrom, involverar både KERATOKONJUNKTIVIT SICCA och XEROSTOMIA. Den sekundära blankett [publikationstyp] innefattar dessutom närvaron av en bindvävssjukdom, vanligtvis ledgångsreumatism.

Förklaring på engelska

Chronic inflammatory and autoimmune disease in which the salivary and lacrimal glands undergo progressive destruction by lymphocytes and plasma cells resulting in decreased production of saliva and tears. The primary form, often called sicca syndrome, involves both KERATOCONJUNCTIVITIS SICCA and XEROSTOMIA. The secondary form includes, in addition, the presence of a connective tissue disease, usually rheumatoid arthritis.

Synonym, svenska: Sicca-syndrom

Synonym, engelska: Sjogrens Syndrome; Syndrome, Sjogren’s; Sjogren Syndrome; Sicca Syndrome; Syndrome, Sicca

Svensk term Sjögrens syndrom
Synonym på svenska Sicca-syndrom
Synonym på engelska Sjogrens Syndrome; Syndrome, Sjogren’s; Sjogren Syndrome; Sicca Syndrome; Syndrome, Sicca
Engelsk term Sjogren’s Syndrome
MESH ID D012859

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.