Sjögurkor (Sea Cucumbers)

Sjögurkor

En klass av Echinodermata som kännetecknas av långa, smala kroppar.

Förklaring på engelska

A class of Echinodermata characterized by long, slender bodies.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cucumber, Sea; Cucumbers, Sea; Sea Cucumber; Holothuroidea; Holothuroideas

Svensk term Sjögurkor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cucumber, Sea; Cucumbers, Sea; Sea Cucumber; Holothuroidea; Holothuroideas
Engelsk term Sea Cucumbers
MESH ID D012616

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.