Sjöstjärna (Starfish)

Sjöstjärna

Hagghudingar som har kroppar av vanligtvis fem radiellt anordnade armar som sammanfogar i mitten.

Förklaring på engelska

Echinoderms having bodies of usually five radially disposed arms coalescing at the center.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Seastar; Seastars; Starfishes; Sea Star; Sea Stars

Svensk term Sjöstjärna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Seastar; Seastars; Starfishes; Sea Star; Sea Stars
Engelsk term Starfish
MESH ID D013215

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.