Sjuka hus-syndrom (Sick Building Syndrome)

Sjuka hus-syndrom

En grupp av symtom som är två- till tre gånger vanligare hos dem som arbete i stora, energieffektiva byggnader, förknippad med en ökad frekvens av huvudvärk, letargi, och torr hud. Kliniska manifestationer inkluderar överkänslighetspneumonit (ALVEOLITIS, EXTRINSIC ALLERGISK); allergisk rinit (RINIT, ALLERGISK, PERENN); ASTMA; infektioner, hudutslag och slemhinnorirritationssyndrom. Nuvarande användning tenderar att vara mindre restriktiv när det gäller typ av byggnad och avgränsning av klagomål. (Från Segen, Ordbok [publikationstyp] för modern Medicin, 1992)

Förklaring på engelska

A group of symptoms that are two- to three-fold more common in those who work in large, energy-efficient buildings, associated with an increased frequency of headaches, lethargy, and dry skin. Clinical manifestations include hypersensitivity pneumonitis (ALVEOLITIS, EXTRINSIC ALLERGIC); allergic rhinitis (RHINITIS, ALLERGIC, PERENNIAL); ASTHMA; infections, skin eruptions, and mucous membrane irritation syndromes. Current usage tends to be less restrictive with regard to the type of building and delineation of complaints. (From Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Syndrome, Sick Building; Sick House Syndrome; Syndrome, Sick House; Syndromes, Sick House

Svensk term Sjuka hus-syndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Syndrome, Sick Building; Sick House Syndrome; Syndrome, Sick House; Syndromes, Sick House
Engelsk term Sick Building Syndrome
MESH ID D018877

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.