Sjukdomar i talgkörtlar (Sebaceous Gland Diseases)

Sjukdomar i talgkörtlar

Sjukdomar i talgkörtlar såsom talghyperplasi och talgcellscancer (TALGKÖRTELNEOPLASMER).

Förklaring på engelska

Diseases of the sebaceous glands such as sebaceous hyperplasia and sebaceous cell carcinoma (SEBACEOUS GLAND NEOPLASMS).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disease, Sebaceous Gland; Diseases, Sebaceous Gland; Gland Disease, Sebaceous; Gland Diseases, Sebaceous; Sebaceous Gland Disease

Svensk term Sjukdomar i talgkörtlar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disease, Sebaceous Gland; Diseases, Sebaceous Gland; Gland Disease, Sebaceous; Gland Diseases, Sebaceous; Sebaceous Gland Disease
Engelsk term Sebaceous Gland Diseases
MESH ID D012625

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.