Sjukdomsbehandling (Disease Management)

Sjukdomsbehandling

En bred syn på lämplig koordinering av hela behandlingsprocessen, i vilken ofta ingår övergivande av dyrbar sjukhus- och akutvård till förmån för t ex förebyggande medicin, patientrådgivning och utbildning, och öppenvård. I denna syn ingår också bedömning av inverkan av lämplig kontra olämplig behandling på totalkostnaden och det kliniska utfallet för en enskild sjukdom.

Förklaring på engelska

A broad approach to appropriate coordination of the entire disease treatment process that often involves shifting away from more expensive inpatient and acute care to areas such as preventive medicine, patient counseling and education, and outpatient care. This concept includes implications of appropriate versus inappropriate therapy on the overall cost and clinical outcome of a particular disease. (From Hosp Pharm 1995 Jul;30(7):596)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disease Managements; Management, Disease; Managements, Disease

Svensk term Sjukdomsbehandling
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disease Managements; Management, Disease; Managements, Disease
Engelsk term Disease Management
MESH ID D019468

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.