Sjukdomsfri överlevnad (Disease-Free Survival)

Sjukdomsfri överlevnad

Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.

Förklaring på engelska

Period after successful treatment in which there is no appearance of the symptoms or effects of the disease.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disease Free Survival; Survival, Disease-Free; Survival, Disease Free

Svensk term Sjukdomsfri överlevnad
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disease Free Survival; Survival, Disease-Free; Survival, Disease Free
Engelsk term Disease-Free Survival
MESH ID D018572

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.