Sjukdomsöverföring (Infectious disease transmission)

Sjukdomsöverföring

Spridning av infektionssjukdom eller sjukdomsalstrande organismer. När överföringen sker inom samma art kan överföringen vara horisontell eller vertikal.

Förklaring på engelska

The transmission of infectious disease or pathogens. When transmission is within the same species, the mode can be horizontal or vertical (INFECTIOUS DISEASE TRANSMISSION, VERTICAL).

Synonym, svenska: Smittspridning; Horisontell sjukdomsöverföring; Horisontell smittspridning; Endemisk smittspridning; Endemisk sjukdomsöverföring

Synonym, engelska: Pathogen Transmission; Transmission, Pathogen; Transmission, Infectious Disease; Infectious Disease Transmission; Communicable Disease Transmission; Disease Transmission, Communicable; Transmission, Communicable Disease; Infection Transmission; Transmission, Infection; Transmission of Infectious Disease; Close-Contact Transmission; Close Contact Transmission; Close-Contact Transmissions; Transmission, Close-Contact; Close-Contact Infectious Disease Transmission; Close Contact Infectious Disease Transmission; Infectious Disease Transmission, Horizontal; Horizontal Transmission of Infectious Disease; Pathogen Transmission, Horizontal; Horizontal Transmission of Infection; Infection Horizontal Transmission; Infection Transmission, Horizontal; Person-to-Person Transmission; Person to Person Transmission; Transmission, Person-to-Person; Droplet Transmission of Infectious Disease; Droplet Transmission, Infectious Disease; Infectious Disease Droplet Transmission; Autochthonous Transmission; Autochthonous Transmissions; Transmission, Autochthonous; Transmissions, Autochthonous; Disease Superspreader Event; Disease Superspreader Events; Event, Disease Superspreader; Events, Disease Superspreader; Superspreader Event, Disease; Superspreader Events, Disease; Disease Superspreading; Disease Superspreadings; Superspreading, Disease; Superspreadings, Disease; Community Transmission; Community Transmissions; Transmissions, Community; Community Spread

Svensk term Sjukdomsöverföring
Synonym på svenska Smittspridning; Horisontell sjukdomsöverföring; Horisontell smittspridning; Endemisk smittspridning; Endemisk sjukdomsöverföring
Synonym på engelska Pathogen Transmission; Transmission, Pathogen; Transmission, Infectious Disease; Infectious Disease Transmission; Communicable Disease Transmission; Disease Transmission, Communicable; Transmission, Communicable Disease; Infection Transmission; Transmission, Infection; Transmission of Infectious Disease; Close-Contact Transmission; Close Contact Transmission; Close-Contact Transmissions; Transmission, Close-Contact; Close-Contact Infectious Disease Transmission; Close Contact Infectious Disease Transmission; Infectious Disease Transmission, Horizontal; Horizontal Transmission of Infectious Disease; Pathogen Transmission, Horizontal; Horizontal Transmission of Infection; Infection Horizontal Transmission; Infection Transmission, Horizontal; Person-to-Person Transmission; Person to Person Transmission; Transmission, Person-to-Person; Droplet Transmission of Infectious Disease; Droplet Transmission, Infectious Disease; Infectious Disease Droplet Transmission; Autochthonous Transmission; Autochthonous Transmissions; Transmission, Autochthonous; Transmissions, Autochthonous; Disease Superspreader Event; Disease Superspreader Events; Event, Disease Superspreader; Events, Disease Superspreader; Superspreader Event, Disease; Superspreader Events, Disease; Disease Superspreading; Disease Superspreadings; Superspreading, Disease; Superspreadings, Disease; Community Transmission; Community Transmissions; Transmissions, Community; Community Spread
Engelsk term Infectious disease transmission
MESH ID D018562

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.