Sjukdomsrapportering (Disease Notification)

Sjukdomsrapportering

Läkares eller annan sjukvårdspersonals anmälan av förekomst av viss smittsam sjukdom till ansvarig myndighet. I USA utgår anmälningsplikten från 1878 års karantänlag, och rapportering sker idag till US Public Health Service. I Sverige regleras rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar i Smittskyddslagen (SFS 1988:1472 och SFS 1995:1315). Syn. anmälningsplikt.

Förklaring på engelska

Notification or reporting by a physician or other health care provider of the occurrence of specified contagious diseases such as tuberculosis and HIV infections to designated public health agencies. The United States system of reporting notifiable diseases evolved from the Quarantine Act of 1878, which authorized the US Public Health Service to collect morbidity data on cholera, smallpox, and yellow fever; each state in the US has its own list of notifiable diseases and depends largely on reporting by the individual health care provider. (From Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Synonym, svenska: Exponeringsrapportering; Rapportering av smittspridning; Rapportering av sjukdomsöverföring

Synonym, engelska: Infectious Disease Reporting; Disease Reporting, Infectious; Disease Reportings, Infectious; Infectious Disease Reportings; Reporting, Infectious Disease; Reportings, Infectious Disease; Notification, Disease; Disease Notifications; Notifications, Disease; Exposure Notification; Exposure Notifications; Notification, Exposure; Notifications, Exposure

Svensk term Sjukdomsrapportering
Synonym på svenska Exponeringsrapportering; Rapportering av smittspridning; Rapportering av sjukdomsöverföring
Synonym på engelska Infectious Disease Reporting; Disease Reporting, Infectious; Disease Reportings, Infectious; Infectious Disease Reportings; Reporting, Infectious Disease; Reportings, Infectious Disease; Notification, Disease; Disease Notifications; Notifications, Disease; Exposure Notification; Exposure Notifications; Notification, Exposure; Notifications, Exposure
Engelsk term Disease Notification
MESH ID D018563

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.