Sjukfrånvaro (Sick Leave)

Sjukfrånvaro

Frånvaro från arbete tillåten på grund av sjukdom eller antalet dagar per år för vilket en arbetsgivare går med på att betala anställda som är sjuka. (Websters nya kollegiala Ordbok [publikationstyp], 1981)

Förklaring på engelska

An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster’s New Collegiate Dictionary, 1981)

Synonym, svenska: Sjukskrivning; Sjukdagar

Synonym, engelska: Leave, Sick; Disability Leave; Disability Leaves; Leave, Disability; Leaves, Disability; Sick Days; Day, Sick; Days, Sick; Sick Day; Illness Days; Day, Illness; Days, Illness; Illness Day

Svensk term Sjukfrånvaro
Synonym på svenska Sjukskrivning; Sjukdagar
Synonym på engelska Leave, Sick; Disability Leave; Disability Leaves; Leave, Disability; Leaves, Disability; Sick Days; Day, Sick; Days, Sick; Sick Day; Illness Days; Day, Illness; Days, Illness; Illness Day
Engelsk term Sick Leave
MESH ID D018582

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.