Sjukhus-läkarrelationer (Hospital-Physician Relations)

Sjukhus-läkarrelationer

Förhållandet mellan å ena sidan sjukhusorganisation, dess styrelse och administratörer och å andra sidan läkare, oberoende av om läkarna har anställning på sjukhuset eller inte.

Förklaring på engelska

Includes relationships between hospitals, their governing boards, and administrators in regard to physicians, whether or not the physicians are members of the medical staff or have medical staff privileges.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hospital Physician Relations; Hospital-Physician Relation; Relation, Hospital-Physician; Relations, Hospital-Physician; Physician-Hospital Relations; Physician Hospital Relations; Physician-Hospital Relation; Relation, Physician-Hospital; Relations, Physician-Hospital

Svensk term Sjukhus-läkarrelationer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hospital Physician Relations; Hospital-Physician Relation; Relation, Hospital-Physician; Relations, Hospital-Physician; Physician-Hospital Relations; Physician Hospital Relations; Physician-Hospital Relation; Relation, Physician-Hospital; Relations, Physician-Hospital
Engelsk term Hospital-Physician Relations
MESH ID D018578

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.