Sjukhusansluten hemsjukvård (Home Care Services, Hospital-Based)

Sjukhusansluten hemsjukvård

Sjukhusbaserade hemsjukvårdstjänster, som t ex omvårdnad, behandling och vårdrelaterad hemtjänst.

Förklaring på engelska

Hospital-sponsored provision of health services, such as nursing, therapy, and health-related homemaker or social services, in the patient’s home. (Hospital Administration Terminology, 2d ed)

Synonym, svenska: Kvalificerad vård i hemmet; Hemsjukvård, sjukhusansluten; Sjukhusbaserad hemsjukvård; Avancerad sjukvård i hemmet

Synonym, engelska: Cares, Hospital-Based Home; Cares, Hospital Based Home; Home Care, Hospital-Based; Home Care, Hospital Based; Home Cares, Hospital-Based; Home Cares, Hospital Based; Hospital Home Care Services; Hospital-Based Home Care; Hospital Based Home Care; Home Care Services, Hospital Based; Hospital-Based Home Care Services; Hospital Based Home Care Services; Care, Hospital-Based Home; Care, Hospital Based Home; Hospital-Based Home Cares; Hospital Based Home Cares

Svensk term Sjukhusansluten hemsjukvård
Synonym på svenska Kvalificerad vård i hemmet; Hemsjukvård, sjukhusansluten; Sjukhusbaserad hemsjukvård; Avancerad sjukvård i hemmet
Synonym på engelska Cares, Hospital-Based Home; Cares, Hospital Based Home; Home Care, Hospital-Based; Home Care, Hospital Based; Home Cares, Hospital-Based; Home Cares, Hospital Based; Hospital Home Care Services; Hospital-Based Home Care; Hospital Based Home Care; Home Care Services, Hospital Based; Hospital-Based Home Care Services; Hospital Based Home Care Services; Care, Hospital-Based Home; Care, Hospital Based Home; Hospital-Based Home Cares; Hospital Based Home Cares
Engelsk term Home Care Services, Hospital-Based
MESH ID D018575

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.