Sjukpenning (Disability Insurance)

Sjukpenning

Försäkring som kompenserar för inkomstbortfall till följd av sjukdom eller skada. I Sverige är sjukpenningens storlek beroende dels av den sjukpenninggrundande inkomsten, dels av sjukskrivningens omfattning, dvs deltid eller heltid.

Förklaring på engelska

Insurance designed to compensate persons who lose wages because of illness or injury; insurance providing periodic payments that partially replace lost wages, salary, or other income when the insured is unable to work because of illness, injury, or disease. Individual and group disability insurance are two types of such coverage. (From Facts on File Dictionary of Health Care Management, 1988, p207)

Synonym, svenska: Sjukpension; Sjukförsäkring

Synonym, engelska: Disability Insurance

Svensk term Sjukpenning
Synonym på svenska Sjukpension; Sjukförsäkring
Synonym på engelska Disability Insurance
Engelsk term Disability Insurance
MESH ID D018868

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.