Sjukroll (Sick Role)

Sjukroll

Uppsättning förväntningar som befriar personer från ansvar för sin sjukdom och undantar dem från vanligt ansvar.

Förklaring på engelska

Set of expectations that exempt persons from responsibility for their illness and exempt them from usual responsibilities.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Role, Sick; Roles, Sick; Sick Roles

Svensk term Sjukroll
Synonym på svenska
Synonym på engelska Role, Sick; Roles, Sick; Sick Roles
Engelsk term Sick Role
MESH ID D012803

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.