Sjuksköterskeföreningar (Nursing Societies)

Sjuksköterskeföreningar

Sällskap vars medlemskap är begränsat till sjuksköterskor.

Förklaring på engelska

Societies whose membership is limited to nurses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nursing Society; Society, Nursing; Nursing Societies

Svensk term Sjuksköterskeföreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nursing Society; Society, Nursing; Nursing Societies
Engelsk term Nursing Societies
MESH ID D012956

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.