Sjuksköterskestuderande (Nursing Students)

Sjuksköterskestuderande

Individer som är inskrivna i en vårdskola eller ett formellt utbildningsprogram som leder till en examen i sjuksköterskeprofessionen.

Förklaring på engelska

Individuals enrolled in a school of nursing or a formal educational program leading to a degree in nursing.

Synonym, svenska: Sjuksköterskestudenter

Synonym, engelska: Pupil Nurses; Student, Nursing; Nurses, Pupil; Nurse, Pupil; Pupil Nurse; Nursing Student; Nursing Students

Svensk term Sjuksköterskestuderande
Synonym på svenska Sjuksköterskestudenter
Synonym på engelska Pupil Nurses; Student, Nursing; Nurses, Pupil; Nurse, Pupil; Pupil Nurse; Nursing Student; Nursing Students
Engelsk term Nursing Students
MESH ID D013338

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.