Skabbkvalster (Sarcoptes scabiei)

Skabbkvalster

En art av kvalster som orsakar SCABIES hos människa och sarkoptisk skabb hos andra djur. Specifika varianter av S. scabiei finns för människa och djur, men många har förmågan att korsa arter och orsaka sjukdom.

Förklaring på engelska

A species of mite that causes SCABIES in humans and sarcoptic mange in other animals. Specific variants of S. scabiei exist for humans and animals, but many have the ability to cross species and cause disease.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sarcoptes scabieus; scabieus, Sarcoptes

Svensk term Skabbkvalster
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sarcoptes scabieus; scabieus, Sarcoptes
Engelsk term Sarcoptes scabiei
MESH ID D012520

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.